Therapievormen

Welke therapievormen en methodieken gebruiken we?

De therapie geeft zorgvuldig aandacht aan client en de verhouding tussen therapeut en client. Ik ga uit van een band van gelijkwaardigheid tussen therapeut en client. De natuur speelt een belangrijke ondersteunende rol in het verwerkingsproces. We gaan meerdere malen met de cliënten de natuur in om mensen tot rust te laten komen en een andere energie te laten voelen dan ze gewend zijn. Door vuur te maken en daarin nare ervaringen te kunnen verbranden, kan symbolisch afscheid genomen worden van deze ervaringen.

Vrijblijvend contact opnemen

Individuele begeleiding

Afhankelijk van de klachten en behoeften van de client wordt een begeleidingsplan gemaakt. Vertrouwen tussen therapeut en client is zeer belangrijk. Psychodynamische psychotherapie is gericht op de unieke situatie van iedere client. Iedere client heeft speciale aandacht nodig om zich bewust te worden van hun eigen proces en kunde. Gedrag waar de client onbewust van is, wordt bewust gemaakt. Hierdoor kan de client erkennen wat er aan de hand is en daar mee om leren gaan. Het resultaat is afhankelijk van de inzet van de client. We werken met compassie voor de client en het is de bedoeling dat ze zelfcompassie leren. Iedereen werkt aan zijn of haar eigen problemen om zo weer de regie over het eigen leven terug te krijgen.

Groepspsychotherapie

Vluchtelingen hebben veel gemeen in hun ervaringen en delen vaak een wij-cultuur. In groepsverband kunnen ze kracht in elkaar vinden, zien dat ze niet alleen zijn en elkaar helpen. Voor deze mensen is het niet vanzelfsprekend om anderen om hulp te vragen of hun ervaringen en gevoelens te delen. Door met mensen uit met een vergelijkbare achtergrond te zijn kunnen ze een oprechte connectie voelen en toch steun accepteren en geven. Alleen kan iemand oorlogstrauma’s niet overkomen, slechts onderdrukken. Groepspsychotherapie vind plaats in een groep van acht tot tien cliënten. Hoe lang iemand in een groep zit verschilt per deelnemer, maar meestal 12 tot 16 sessies.

In de praktijk

Na een kennismaking waarin gekeken wordt of therapeut en client elkaar kunnen vertrouwen, volgt bij een positief antwoord een serieuze intake van ongeveer 1,5uur. Er wordt een vragenlijst ingevuld en onderzocht wat de hulpvraag precies inhoudt en wat er voor nodig is om hiermee aan de slag te gaan. Belangrijk is om zicht te krijgen op iemands overtuigingen, zoals levensbeschouwing en culturele bagage. In sessie twee wordt gewerkt met MESZ (Mentaal, Emotioneel, Somatisch en Zingevend) technieken om patronen en overtuigingen in kaart te brengen die het gedrag van de client beïnvloeden. Hiermee kun je bepalen welke methoden of technieken het meest zinvol zijn voor de client. Een greep uit de methodieken en technieken die we toepassen afhankelijk van de hulpvraag van de client zijn: Innerlijke Kind therapie; EMDR; Systeemtherapie; Rouwverwerking; Gedragstherapie; Cognitieve therapie en Lichamelijke therapie. Daarna is het afhankelijk van het proces van de client hoe vaak en hoe frequent de behandeling is.

Het is lastig precies te bepalen van te voren hoeveel tijd het gaat kosten, maar het therapieproces zou tussen de 5 weken en een jaar iemand naar de acceptatiefase moeten kunnen brengen. Een belangrijk aspect bij de doelgroep is het voorkomen van terugval. Dit ligt bij oorlogstrauma altijd op de loer; overlevingsstrategieën zitten vaak diepgeworteld. Het is belangrijk een veilige setting te creëren waarin de client corrigerende ervaringen kan opdoen die dan ook in de werkelijkheid kunnen worden toegepast. Het is belangrijk voor mij dat de client na de sessies volledig zelfstandig diens eigen leven in handen kan nemen.

Tot slot

Als ex-vluchteling, maar ook als professional die hier in Nederland veel heeft gestudeerd en gewerkt op het gebied van vluchtelingen, besef ik nu waarom ik zo hard wil werken voor de vluchtelingen met oorlogstrauma’s. Tijdens de scriptie ben ik mezelf als 10-jarig getraumatiseerd kind tegengekomen en voelde ik wat ik in de maatschappij en ook bij mijn ouders, gemist heb. Vandaaruit heb ik nu het gevoel dat ik er klaar voor ben om vanuit mijn ervaringsdeskundigheid en professionaliteit deze vluchtelingen op de juiste manier te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Maak een afspraak

Maak direct een vrijblijvende afspraak met ons.