Over mij

Maak een afspraak

Wie ben ik en wat doe ik?

Mensen die oorlogstrauma hebben meegemaakt hebben minder vertrouwen in de toekomst en het leven. Er is continu schuldgevoel voor het nog leven zijn terwijl familie en vrienden er niet meer zijn. Verschillende emoties die zo diep zitten en zo veel pijn doen, dat mensen ze niet meer durven aan te raken. Waar kunnen zij terecht?

Missie

Moradi Therapie heeft als doel oorlogsvluchtelingen die in Noord-Brabant wonen te begeleiden in het verwerken van hun trauma’s, zodat zij kunnen gaan beleven, i.p.v. overleven. Deze mensen hebben hun kwetsbaarheid en gevoel onder een laag puin begraven. Wij geven hen bijzondere aandacht in een veilige omgeving en brengen hen van overleven terug in het hier en nu. Met behulp van een combinatie van groeps- als individuele therapie krijgen we dit voor elkaar. Verwerking van oorlogstrauma’s is net als andere rouwverwerking erg cultuurafhankelijk. Vandaar dat we de vijf stappen van rouwverwerking een centrale rol geven en respectvol omgaan met de culturele achtergrond van de vluchtelingen.

Visie

Moradi Therapie streeft naar een Noord-Brabant waarin voldoende veilige plekken voor oorlogsvluchtelingen zijn om zichzelf te herontdekken en op hun tempo weer deel te gaan nemen aan de samenleving. De systeemwereld is dan toegerust op het helpen van deze mensen en er is in het algemeen meer begrip in de samenleving voor mensen met oorlogstrauma’s. De behoeften en motivatie van de client is hierbij leidend.

Professionele kwalificaties

Ik heb de juiste opleidingen en ervaring om dit werk goed te kunnen doen. Ik heb de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met een diploma afgerond en afgelopen de HBO opleiding Psychodynamica Therapeut afgerond met een diploma. Ik heb 6 jaar bij Vluchtelingenwerk als maatschappelijk werker gewerkt. Daarnaast heb ik 10 jaar eigen bedrijf waarin ik vluchtelingen begeleid, train en voorlicht. Specifiek heb ik met taboeonderwerpen bij migranten gewerkt. Tot slot heb ik als coördinator bij Stichting Vrolijkheid gewerkt, waarin we met asielzoeker kinderen en hun moeders door creatieve activiteiten een positieve denkwijze stimuleerden. Binnen de individuele therapie werk ik alleen. Voor groepstherapie wil ik specifieke specialisten inhuren om te helpen bij creatieve vormen van therapie. Het gaat hier bijvoorbeeld om muzikale en beeldende therapie.

Ervaringsdeskundige

Naast professionele ervaring ben ik ook een ervaringsdeskundige. Zelf ben ik hier namelijk heen gekomen als vluchteling. Toen ik een kind van 10jaar jong was, brak de oorlog uit tussen Iran en Irak. Zeven jaar later moest ik plotsteling vluchten uit Iran om politieke redenen. Ik kon niet eens afscheid nemen van mijn naaste familie. Via omzwervingen en zware beproevingen ben ik uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Ik heb gedurende 20 jaar heel hard geprobeerd om niet stil te staan bij wat ik heb meegemaakt. Ik had niet de ruimte genomen om mijn trauma’s te verwerken en mijzelf gegund om mijzelf beter te leren kennen. Hierdoor bleef ik onrustig en dat gevoel ging niet weg. De studie Psychodynamica heeft mij geholpen. Ik heb twee jaar lang hard aan mijzelf gewerkt om mijn rouw, trauma en PTSS te erkennen en te verwerken. Het ontmoeten van bekenden die het ook overleefd hebben heeft hierbij geholpen.

Maak een afspraak

Maak direct een vrijblijvende afspraak met ons.